Ryds Bilglas initierar nätverk för kvinnlig verkstadspersonal

För att öka antalet kvinnlig verkstadspersonal och på sikt attrahera fler kvinnliga medarbetare till en annars mansdominerad bransch startar nu Ryds Bilglas ett nätverk för samtlig kvinnlig verkstadspersonal i bolaget.

16 kvinnliga tekniker från hela Sverige är inbjudna till den första nätverksträffen med workshop som går av stapeln den 8 mars på Internationella Kvinnodagen. Workshopen inkluderar samtal om upplevelser och erfarenheter av hur det är att vara kvinna på Ryds Bilglas arbetsplatser, hur nätverket kan stärka organisationen och bidra till att fler kvinnor söker sig till branschen.

Ryds Bilglas nätverk för kvinnliga medarbetare kommer att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte, tips och idéer inom gruppen. Förhoppningen är att skapa en fin gemenskap där vi både behåller våra nuvarande kvinnliga medarbetare och även att attrahera och rekrytera ytterligare kvinnor som bidrar till att öka mångfalden inom bolaget.”, säger Tove Zetterlund, HR Projektpartner på Ryds Bilglas.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Karlsson, Sverigechef, Ryds Bilglas
Tel: 010 102 99 36

Om Ryds Bilglas
Ryds Bilglas är en ledande aktör inom reparation och byte av bilglas och finns nära kunden med över 160 verkstäder i Sverige. Företaget grundades 1947 och är idag en del av koncernen Cary Group.
För mer information besök gärna www.rydsbilglas.se