Villkor och integritet

Ansvarig utgivare för denna sajt är Ryds Bilglas AB. Här hittar du information om vilka villkor som gäller för användningen av sajten och våra tjänster, hur vi behandlar personuppgifter samt övriga information som berör din integritet.

Personuppgifter

När du beställer något från oss, t.ex. bokar en tid för rutbyte, stenskottslagning eller beställer ett stenskottsplåster samlar vi in den information vi behöver för att kunna fullgöra din beställning. Personuppgifterna behandlar vi för att kunna fullgöra avtalet och lagstiftningen samt användas i marknadsbearbetning.

Det personuppgifter som behandlas är:

  • Namn, adress, mejladress, telefonnummer
  • Registreringsnummer för fordonet

Utöver detta hämtar vi in information om ditt från Transportstyrelsen. I denna information ingår även organisationsnummer/personnummer för brukaren av fordonet vilket vi använder i kundregistret.

Personuppgifterna kan komma att skickas till försäkringsbolag.

Personuppgifterna kommer enbart att behandlas inom EES.

Det förekommer inga former av automatiserat beslutsfattande eller profilering.

För genomförda beställningar sparas informationen i 7 år i enlighet med bokföringslagen.

Som registrerade har Ni rätt att begära;

  • tillgång till personuppgifterna
  • rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
  • radering av personuppgifterna
  • begränsning av behandling som rör personuppgifterna
  • rätt att invända mot behandling
  • rätt till dataportabilitet

Undertecknad begäran enligt ovan ska skickas till personuppgiftsansvarig på nedan angiven adress.

Som registrerad har man rätt att inge klagomål till Sveriges tillsynsmyndighet Datainspektionen.
Vill du få mer information om den information vi har sparat om dig eller vill att vi tar bort informationen kan du kontakta oss via mejl, gdpr@rydsbilglas.se.

Google Analytics

Vi använder oss av Google Analytics för statistik över användningen av denna sajt.

Google:s villkor för Google Analytics

Cookies

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma kaka. Vi använder t.ex. cookies för att samla statistik om användandet av vår sajt, vid inloggningar och för att “komma ihåg” vilka val användaren gjort.