SKADEANMÄLANSBLANKETT

Enklare blir det inte / Så enkelt som det kan bli

Ladda ner en förenklad skadeanmälan här. Lämna den ifylld till verkstaden när du lämnar in din bil. När du kommer tillbaka på eftermiddagen har vi gjort klart skadeanmälan – du behöver bara komplettera med några uppgifter, skriva under och betala självrisken. Det är service som den borde vara.