Hållbarhet

Ryds bilglas jobbar aktivt för att vara det hållbara valet genom en minskad global klimatpåverkan, sätta våra medarbetare i fokus och hålla god etik i leverantörsleden.

Ett led i detta är att våra kunder alltid erbjuds lånecykel samt att de lånebilar vi har är miljöklassade. Dessutom jobbar vi aktivt med att minska vår energikonsumtion och köper förnyelsebar el till våra verkstäder. Ett annat viktigt fokus är att alltid reparera om det är möjligt för att spara resurser. Men behövs bilglasrutan bytas samarbetar Ryds Bilglas med avfallshanterare som specialiserat sig på återvinning av vindrutor för att se till att hanteringen sker på bästa möjliga sätt. Glasfiber för isolering är den viktigaste produkten som tillverkas av återvunnet glas, se mer  här. 

För att hjälpa klimatet ytterligare har Ryds Bilglas sen 2020 klimatkompenserat för sina tjänster genom Plan Vivo-certifierade projekt. 2021 tog vi steget längre och klimatkompenserar för alla våra beräknade växthusutsläpp (inkluderat Scope 1, 2 och 3 i enlighet med Greenhouse gas corporate Protocol standard1) med en 10% marginal, och kan därför kalla oss klimatneutrala via kompensation i enlighet med ISO 14021.

Vår kompensering sker med olika typer av koldioxidbindande-projekt som utförs av Plan Vivo via ZeroMission, tex trädplantering. Träden som planteras är av inhemska arter och projekten inkluderar även skogsjordbruk, fattigdomsbekämpning, och vattenförsörjning – Hänsyn tas till alla aspekter av hållbarhet. Cary Group har projekt över hela världen, bland annat i Uganda, Nicaragua, Bolivia och Fiji. Ett planterat träd innebär kompensering för ungefär 10 rutbyten. För mer information om klimatkompensationsprocess och utsläppsberäkningar se Cary Groups hållbarhetsrapport.

Ryds Bilglas via Cary Group köper klimatkompensationen, kallat koldioxidkrediter, två gånger årligen. I början av januari köps klimatkompensation baserat på en estimering av föregående års CO2e-utsläpp, och i mars kompletteras klimatkompensationen baserat på de årligt uträknade och tredjepartsverifierade CO2e utsläppen. Klimatkompensationen som köps av Zero Mission annulleras i offentliga register, som är publicerade på MarkIt här. Där redogörs hur mycket som Cary Group klimatkompenserat för och när.

Intresserad av att veta mer? Besök Cary Group.

1) Beräkningar av GHG-utsläpp och tillhörande standarder är utvecklas kontinuerligt på internt och externt. Internt sker ett konstant förbättringsarbete inom Ryds Bilglas och koncernen Cary Group för att förbättra noggrannheten och datakvalitén och därför kan vi inte påstå att vi med 100% säkerhet täcker alla våra utsläpp. Externt utvecklas de olika GHG standarderna enligt den senaste vetenskapen och därför förändras scope och metoder för att beräkna koldioxidekvivalent utsläpp, vilket Ryds Bilglas Cary Group kontinuerligt anpassar sig efter.