Hållbarhet

Ryds anställd man skrattar och ler

Ryds Bilglas jobbar aktivt för att vara det hållbara valet genom en minskad global klimatpåverkan, sätta våra medarbetare i fokus och hålla god etik i leverantörsleden.

MÄTA

Vi har mätt våra utsläpp sedan 2018 och gör det numera enligt den globala standarden Green House Gas Protocol. Det betyder att vi inkluderar hela vår värdekedja – allt från glasproduktion till återvinning.

MINSKA

Cary Group, koncernen vi ingår i, ska minska CO2e-utsläppen från vår egen verksamhet (Scope 1 & 2) med 42 % i linje med Science Based Target initative’s (SBTi) 1,5°C scenario. Utsläppen från värdekedjan (Scope 3) ska minska i förhållande till bruttovinsten med 52 % till 2030, jämfört med basåret 2022. Vi på Ryds Bilglas har redan börjat minska vårt klimatavtryck; vi har gått över till förnyelsebara elavtal, påbörjat omställningen till en fossilfri fordonsflotta samt kravställt vår leverantörskedja.

BINDA

Genom det certifierade och erkända Plan Vivo kompenserar Ryds Bilglas sedan 2021 med koldioxidbindande aktiviteter så som trädplanteringsprojekt för vårt verksamhetsutsläpp (Scope 1 och 2). Detta är en komplimenterande åtgärd som möjliggör acceleration av samhällets klimatanpassning och omställning.

Hållbarhet innefattar inte enbart klimat och miljö, utan även mänskliga rättigheter, antikorruption, jämställdhet samt hälsa och säkerhet.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete inom Cary Group.