Grönt är skönt

Besiktning av bil

Miljöfrågor har alltid varit en viktig fråga för Ryds Bilglas och för våra kunder. Detta visar vi genom att vi är certifierade enligt ISO 14001 vilket innebär att vi aktivt arbetar med vår miljöpolicy samt relevanta mål och handlingsplaner genom hela vår organisation.

Det är en viktig aspekt att arbeta med för att säkerställa en minskad global klimatpåverkan. Ett led i detta är att våra kunder alltid erbjuds lånecykel samt att de lånebilar vi har är miljöklassade.